Over Diagnosepunt

Diagnosepunt is een eerstelijns diagnostisch centrum en is voortgekomen uit de samenwerking tussen Isala en huisartsen. Diagnosepunt heeft een grote vestiging in Zwolle en een kleinere vestiging in Heerde voor radiologisch onderzoek. U kunt uw patiënt doorverwijzen naar ons voor bijvoorbeeld een bloedonderzoek of radiologisch onderzoek.

Zie ook: Diagnosepunt

Klinisch Chemisch Laboratorium

Het KCL doet op uw verzoek onderzoek in bloed, urine, ontlasting, liquor, beenmerg, sperma, lymfeklieren en lichaamsvochten. Ook hematologisch en cytologisch onderzoek wordt verricht. Op basis van de uitslag van het aangevraagde onderzoek kan de laboratoriumspecialist een diagnose stellen of u als arts helpen bij het stellen van een diagnose. Naast bovenstaande onderzoeken verricht het KCL ook diverse onderzoeken naar erfelijke ziekten, waaronder DNA–onderzoek.

Zie ook: Isala KCL

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten

Het LMMI onderzoekt patiëntenmateriaal op verwekkers van infectieziekten. Er wordt gebruik gemaakt van bacteriologische, virologische, mycologische, parasitologische, sero-immunologische en moleculair biologische laboratoriumdiagnostiek. Het LMMI verricht onderzoek op aanvraag van bijvoorbeeld een huisarts, medisch specialist, verloskundige, keuringsarts, deskundige infectiepreventie of andere aanvragers werkzaam in (zorg-)instellingen in de regio Zwolle en Meppel.

De bepalingenwijzer LMMI Diagnostiek Microbiologie bevat alle verrichtingen die kunnen worden aangevraagd en bevat afname-instructies voor ieder onderzoek.

Zie ook: Isala LMMI

Laboratorium voor Pathologie

De PA doet op uw verzoek onderzoek naar ziekten. Het onderzoek bestaat uit cytologie (celmateriaal), histologie (weefsels en organen) en postmortaal onderzoek (obductie). Op basis van de uitslag van het aangevraagde onderzoek kan de laboratoriumspecialist een diagnose stellen of u als arts helpen bij het stellen van een diagnose.

Zie ook: Isala PA

Isala

Isala is het ziekenhuis in Zwolle, Meppel, Kampen, Steenwijk en Heerde dat basis- en topklinische zorg biedt op regionaal en nationaal niveau.

Zie ook: Isala

image-pa