Privacyverklaring

Webshop Diagnosepunt bewaart geen persoonsgegevens, maar registreert afnemers onder hun praktijknaam totdat een account door de afnemer wordt opgezegd. Emailadressen worden alleen gebruikt voor het registreren van een nieuwe account en voor de verwerking van een bestelling en worden nooit aan derden verstrekt. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies die praktijk- of persoonsgegevens registreren.